FAQ

Czy farba do tablic jest bezpieczna?

Tak, farba do tablic spełnia normy PN-EN 71-3 dzięki czemu jest produktem bezpiecznym.
Produkt posiada również atest higieniczny.

Ile warstw należy nanieść, aby uzyskać ostateczny efekt?

Zaleca się nanieść minimum dwie równomierne warstwy w odstępie 2-3 godzinnym.

Jakim narzędziem najlepiej malować?

Zaleca się malować za pomocą wałka do wyrobów akrylowych bądź pędzlem z miękkim włosiem.
Im powierzchnia większa tym bardziej zaleca się użycie wałka. Aby powierzchnia była jak najbardziej gładka zaleca się używać wałka.

Jakie powinno być przygotowane podłoże?

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być stabilna, mocna i sucha. Wszelkie ubytki należy zaszpachlować.
Stare luźne powłoki należy dokładnie przeszlifować. Należy pamiętać aby powierzchnię zagruntować emulsją gruntującą np.: Amigrunt.

Na ile wystarczy farby z jednej puszki?

Puszka pojemności 0,75l pozwala na wymalowanie ok. 6 do 8 m²  przy jednej warstwie.
Zużycie może być rożne w zależności od zastosowanego narzędzia malarskiego, powierzchni oraz grubości warstw.
Należy pamiętać aby powierzchnia była odpowiednio przygotowana, czysta, sucha, zagruntowana bez ubytków.

Farbę można rozcieńczać z wodą, nie można mieszać z innymi farbami. Pamiętajmy, iż zbytnie rozcieńczenie farby osłabia jej walory.
Aby utrzymać jednolity kolor na całej powierzchni – rozcieńczania należy dokonać jednorazowo wylewając zawartość puszki do np. wiaderka.

Jakiego rodzaju powierzchnie mogę malować?

  • Wszelkie ściany z tynku cementowego lub wapienno-cementowego,
  • Podłoża z gipsu
  • Podłoża z płyt wiórowo-cementowych
  • Podłoża drewniane
  • Podłoża drewnopodobne
  • Podłoża metalowe

Należy pamiętać o uprzednim przygotowaniu powierzchni oraz o  po uprzednim zagruntowaniu
w zależności od powierzchni. Im powierzchnia bardziej gładka i „matowa” tym lepsza przyczepność.

Mam gotową powierzchnię. Czym mogę zmywać, ścierać?

Gotową powierzchnię tablicową można przecierać gąbką lub mokrą szmatką.

WP SlimStat