Historia tablicy czyli jak to się zaczęło

Wynalazcą i prekursorem tablicy do pisania kredą jest James Pillans (1778 – 1864) profesor nauk o ludzkości i prawa na uniwersytecie w Edynburgu, Szkocji. Tablicę wykorzystywał do nauczania geografii. Z kolei pan Jerzy Baron, instruktor w Akademii Wojskowej West Point U.S., jest uważany za pierwszego amerykańskiego instruktora włączającego korzystanie z dużej czarnej tablicy do prezentacji swoich lekcji matematyki w 1801 roku.

Nauczyciele nie mieli możliwości bez środków do prezentacji przedstawiania koncepcji informacji dla uczniów, tym bardziej przy większej ilości osób.
Dzisiaj tablice do pisania, tablice korkowe i białe tablice wydaje się nam normą, ale nie zawsze były standardowym wyposażeniem sal szkolnych i uniwersyteckich i nie istniały tego typu narzędzia jeszcze przed 1800 rokiem.

WP SlimStat